ไฟล์ AI คืออะไร?

AI จริงๆแล้วเป็นเพียงนามสกุลของไฟล์เวลาเราตั้งชื่อไฟล์จะมี .ai ต่อท้าย คล้าย ๆ พวก .jpg .png อะไรประมานนี้ แต่ทำไมเราถึงต้องมาทำความเข้าใจมัน มาหาคำตอบกันครับ เวลาเราต้องการส่งไฟล์ให้ทางโรงพิมพ์ เคยไหมครับ ในบางครั้งโรงพิมพ์ขอให้เราส่งไฟล์ AI ให้หน่อย นั่นแหละครับปัญหามักจะเกิดตรงนี้ ไฟล์ AI ที่ทางโรงพิมพ์เข้าใจคือ ไฟล์ที่สามารถขยับ ARTWORK หรือปรับแก้ได้ ซึ่งจริง ๆ แล้ว ควรบอกว่าขอไฟล์ที่เป็น Vector ซึ่ง Vector ก็คือการสร้าง ARTWORK ด้วย หรือโดยโปรแกรมเฉพาะทาง เช่น Illustrator เพราะทางโรงพิมพ์จะสามารถปรับหรือเซ็ทค่าให้เหมาะกับการผลิตได้ง่ายขึ้น และทำให้ลูกค้าได้รับงานที่มีคุณภาพตรงใจ ดังนั้นทางโรงพิมพ์และทาง Graphic หรือ ลูกค้า จึงต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน เพื่อช่วยกันลดหรือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *